AS Narvacity Elektrijaamad

English Russian
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt
 

Uudised

 
 

07.05.07

TTÜ ja Estonia Energia hakkavad uurima põlevkivi efektiivsemat kasutamist

7. mail, kirjutavad Estonia Energia tehnikadirektor, juhatuse liige Raine Pajo ning Tallinna Tehnika Ülikooli rektor Peep Sürje alla lepingule, mille kohaselt asuvad Tallinna Tehnikaülikooli teadlased Soojustehnika ning Mäeinstituudist uurima põlevkivi efektiivsemat kasutamist läbi selle rikastamise.

„Põlevkivi on unikaalne ressurss, mille efektiivne kasutamine võib mõjutada positiivselt meie keskkonda ning vähendada põlevkivi ebaotstarbekat kasutamist,” rääkis projekti olulisusest Estonia Energia tehnikadirektor ja juhatuse liige Raine Pajo. „Tänane kaubapõlevkivi sisaldab olulisel määral lubjakivi. Lubjakivi eemaldamise ehk põlevkivi rikastamise tulemusena väheneb põletamisprotsessis õhku paistavate heitgaaside kogus oluliselt ning tingituna kõrgemast kütteväärtusest suureneb ka kasutegur - sama põlevkivi koguse põletamisel saab tunduvalt rohkem elektrit, millega me vähendame oluliselt ka keskkonnaheitmeid ühe toodetud energiaühiku kohta” selgitas Pajo.

Lisaks põlevkivi rikastamise tehniliste võimaluste kaardistamisele ning vastavate investeeringute suuruse hindamisele uurivad Tallinna Tehnikaülikooli teadlased projekti raames ka põlevkivi rikastamise mõju keskkonnale põlevkivi kaevandamisel, rikastatud põlevkivi maksumuse kujunemist ning rikastatud põlevkivist elektri tootmisel tulenevaid keskkonnakaitselisi ja majanduslikke efekte.

Estonia Energia ja kontserni kuuluvad ettevõtted, Eesti Põlevkivi ning Narvacity Elektrijaamad, toetavad uuringute elluviimist 3,6 mln krooniga võrdsetes osades.

Uuringute pikkuseks on 16 kuud ning uuringu tulemused antakse üle etappide kaupa.

Estonia Energia

 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt