AS Narvacity Elektrijaamad

English Russian
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt
 

Uudised

 
 

21.02.08

Avatud elektrituru kõrged hinnad sunnivad kaitsma siseturule toodetud elektrit

PRESSITEADE
21. veebruar 2008
kell 12.00

AS Narvacity Elektrijaamad lõpetas veebruarist elektrimüügi kahele võrguettevõtjale - AS Kulon ja AS Sagro Elekter, et ära hoida siseturule mõeldud odavama elektri vaheltkasuga edasimüümist Eesti elektritarbijate arvelt.

2008. aasta jaanuarist tõusid oluliselt avatud turu elektrihinnad ja Narvacity Elektrijaamade avatud turu elektri müügihinnale lisandus CO2 kvootide ostmise kulu. Eeltoodust tulenevalt otsustas Narvacity Elektrijaamad praegu odavama, Eesti-siseseks tarbimiseks toodetud elektri võimaliku edasimüümise piiramiseks muuta elektri müügi tingimusi.

Elektrituruseadus näeb ette, et Narvacity Elektrijaamadest on siseturu hinna ja tingimustega lubatud elektrit osta vaid siseturu tarbimise ja kadude katteks. Samuti ei saa suletud turu klient seaduse kohaselt reeglina endale ise elektrimüüjat valida, vaid see nimetatakse talle elektrivõrgu ettevõtja poolt. Eestis on suletud turul klientidele elektrimüüjaks peamiselt Estonia Energia. Need nõuded on seaduselooja ette näinud, et Eesti tarbijatele mõeldud reguleeritud hinnaga elektrienergiat ei saaks osta vajalikust suuremas mahus ning ülejääki juba vabaturu kõrgema hinnaga edasi müüa.

“Lisasime elektrituruseaduses juba varem kehtivad nõuded ka elektrijaamast energia ostmise tingimustesse,” selgitas muudatuse tagamaid Narvacity Elektrijaamade juhataja Ilmar Petersen. “Veebruariks polnud kaks Narvacity Elektrijaamadest otse elektrit ostvat võrguettevõtet alustanud tegevusi seaduse kohaselt oma senise elektrimüüja vahetamiseks Estonia Energia vastu. Kuna elektrimüüjat vahetamata säilib oht võimalikuks siseelektri eksportimiseks, olime sunnitud neile elektrimüümise peatama,” rääkis Petersen. Ta lisas, et Narvacity Elektrijaamad on valmis tarned taastama niipea, kui võrguettevõtjad täidavad nõuded, millega on garanteeritud ostetava siseturuelektri kasutamine kohalikul turul ja mitte selle võimalik edasimüümine avatud elektriturule.

Narvacity Elektrijaamad müüvad elektrit suletud turule kulupõhise hinnaga, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti (varasem Energiaturu Inspektsioon) poolt. Enne müügitingimuste muutmist oli Narvacity Elektrijaamadest otse elektrit ostvatel ettevõtetel võimalik teise elektrikaupleja abil siseturule toodetud elektrit vaheltkasuga edasi müüa vabal turul, kus hinnatase on üldiselt kõrgem tulenevalt elektritootmise lisakuludest nagu näiteks CO2 kvoodi tasu. Selline tegevus kahjustab eelkõige teiste Eesti elektritarbijate huve, kelle elektriarvest tuleb hiljem kinni maksta siseturu elektritoomiseks puuduolevate CO2 kvootide maksumus. Siseturu elektri võimaliku edasimüügi vältimiseks oli müügitingimuste täpsustamine oluline, kuid Narvacity Elektrijaamade hinnangul võimaldab sarnaseid olukordi lõplikult vältida vaid elektrituru täielik avamine kõigile Eesti elektritarbijatele.

Lisainformatsioon:
Karina Kond
Narvacity Elektrijaamad

 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt