AS Narvacity Elektrijaamad

English Russian
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt
 

Uudised

 
 

24.08.06

Estonia Energia peamised tegevusnäitajad juulis 2006

Estonia Energia kodumaine elektrimüük kasvas 2006. aasta juulis 10,1 protsenti, moodustades 405 gigavatt tundi (GWh). Elektrienergia müügi kasvu peamiseks mõjutajaks oli jätkuvalt Eesti üldine majanduskasv.

Estonia Energia avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük kasvas juulis 9 GWh ehk 27,7 protsenti. Suletud turu müük oli 21 GWh ehk 7,2 % suurem kui eelmise aasta samal perioodil, sellest müük koduklientidele kasvas 8,1 protsenti ja äriklientidele 6,8 protsenti. Müük Estonia Energiasse mittekuuluvatele võrguettevõtjatele kasvas võrreldes eelmise aasta juulikuuga 14,7 protsenti. Tänavu juulis ostisid võrguettevõtjad kogu vajaliku elektrienergia Estonia Energialt, eelmise aasta juulis osa elektrist imporditi.

Juulikuu jooksul sõlmiti Estonia Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtetega 516 lepingut uute liitumise väljaehitamiseks, 2005. aasta juulikuus oli sama näitaja 337 lepingut, seega kasvas uute liitujate arv eelmise aasta märtsiga võrreldes 53 protsenti. Sõlmitud lepingutest olid 261 juriidiliste ja 255 eraisikutega. Kokku ehitab Estonia Energia juulis sõlmitud lepingute põhjal uusi võrguühendusi maksimaalse läbilaskevõimega 17 347 ampri ulatuses.

Estonia Energia elektrienergia netotoodangu maht oli juulikuus 549 GWh, vähenedes 6 protsenti võrra ehk 35 GWh võrreldes möödunud aasta juulikuuga. Toodangu mahu vähenemine oli tingitud ekspordi kahanemisest.

Elektrienergia eksport toimus juulis Lätti ja Leetu, moodustades 86 GWh ja vähenes võrreldes eelmise aasta juulikuu ekspordiga 62 GWh võrra ehk 41,7% seoses Läti ekspordi kahanemisega.

Elektrienergia kodumaised kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrkudes kokku) viimaste 12 kuu eest, kuni juuli lõpuni, moodustasid 11,6 protsenti, aasta tagasi vastaval perioodil oli sama näitaja 12,4 protsenti. Kaoprotsendi vähenemine on saavutatud enamasti tänu sihtpärasele tööle elektrivõrgu kaasajastamisel ja elektritarbimise kontrolli tõhustamisel.

Soojusenergia netotoodang käesoleva aasta juulis oli 46 GWh, suurenedes võrreldes eelmise aasta juulikuuga ligi 9 GWh ehk 24,5% võrra seoses soojusseadmete suviste remondiseisakute lühenemisega.

Estonia Energia

 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt