AS Narvacity Elektrijaamad

English Russian
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt
 

Uudised

 
 

29.09.05

Keskkonnakompleksloa taotlus on võetud menetlusse ning loa andja on võtnud taotluse läbivaatamiseks vastu

28.09.05 sai AS Narvacity Elektrijaamad Ida-Virumaa Keskkonnateenistuselt kirjaliku teate kompleksloa taotluse vastavusest nõuetele ning vastuvõtmisest läbivaatamiseks. Keskkonnakompleksluba annab ettevõttele õiguse kasutada käitist või selle osa viisil, mis tagab saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse alusel määratud tegevusvaldkonnas või allvaldkondades toimuva tegevuse võimalikult vähese kahjuliku mõju keskkonnale. Kompleksloaga sätestatavad nõuded tagavad vee, õhu ja pinnase kaitse ning käitises tekkinud jäätmete käitlemise viisil, mis hoiab ära saastuse kandumise ühest keskkonnaelemendist (vesi, õhk, pinnas) teise.

Ülalnimetatud seaduse sätete kohaselt pannakse Eesti ja Balti elektrijaama peasissekäigu (pääsla) kõrval välja teade ASi Narvacity Elektrijaamad kompleksloa taotluse esitamise kohta (formaadi suurus vähemalt 50x70 cm) ja tagakse teate olemasolu kompleksloa taotluse läbivaatamise ajal, mille tähtaja pikkus on maksimaalselt üks aasta.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks võite pöörduda ASi Narvacity Elektrijaamad keskkonnakaitse osakonna poole.

 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt