AS Narvacity Elektrijaamad

English Russian
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt
 

Uudised

 
 

25.10.05

Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise ühiskomisjoni istung

Vastavalt Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise alase koostöö kokkuleppele toimus 19. ja 20.oktoobril k.a. Pihkvas Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise ühiskomisjoni kaheksas istung. Komisjoni päevakorras oli meie ettevõtte tegevust puudutavad küsimused nagu Narva veehoidla kasutuseeskirjade uue redaktsiooni koostamisest, Narva hüdrotehniliste rajatiste tehnilisest seisukorrast ning AS-s Narva Elektrijaamad realiseeritud keskkonnakaitsemeetmetest.

Eesti delegatsiooni koosseisus osales ühiskomisjoni töös ka Balti Elektrijaama juhataja Aksel Ers, kes esines ka vastava ettekandega.

Vene pool märkis tunnustavalt ettevõtte poolt realiseeritud keskkonnakaitsemeetmete ulatuse, efektiivsuse ning finantseeringute mahu.

 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt