Estonia Energia Narvacity Elektrijaamad AS

English Russian
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Hankeinfo | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt
 

Eesti Elektrijaam

 
 

Eesti Elektrijaam on Eesti suurim energiaettevõte, kuhu on paigaldatud 200 MW võimsusega kondensatsioonitüüpi energiaplokid. Toodanguks on elektri- ja soojusenergia.

Elektrijaama põhikütuseks on madala kalorsusega põlevkivi, sissekütmiseks kasutatakse kõrvalasuvas Õlitehases toodetud põlevkiviõli.

Käesoleval ajal saab elektrijaam põlevkivi kahest kaevandusest ja kahest karjäärist, mis kuuluvad AS-i Eesti Põlevkivi koosseisu. Kaevandused asuvad 60-70 km kaugusel, karjäärid paiknevad sealsamas, umbes 3 km kaugusel Põlevkivi transporditakse elektrijaama raudteevagunites.

Põlevkivi maha laadimine toimub 4 mahalaadimisseadme abil. Linttransportööridega transporditakse ettevõttesse kasutamiseks ja lattu reserviks. Täiskoormusel kasutab elektrijaam kuni 45 tuh tonni põlevkivi ööpäevas – umbes 700 raudteevaguni täit.

Põlevkivi kalorsus on küllaltki madal – 8,37 MJ/kg (2000 kcal/kg), madalam kui headel küttepuudel, tuhasus on kõrge, kuni 45%. Enne katla punkrisse jõudmist purustatakse põlevkivi kahel korral, peale punkrit aga veskites toimub põlevkivi jahvatataks tolmuks. Katla põletitesse puhutakse põlevkivi tolm, transportimiseks kasutatav õhk on osa põlemisprotsessis vajalikust õhust. Põlevkivi täielikuks põlemiseks antakse põletitesse täiendavalt õhku.

Põlevkivi põlemisel eraldub soojus. Põlemiseprotsessi keskmes on temperatuur 1500-1600 °C tasemel. Põlevkivi kasutamiseks veeauru tootmiseks ТКЗ-l (Taganrod, Ukraina) projekteeriti ja ehitati aurukatlad, mis võimaldavad saada kõrgrõhu auru (140 atmosfääri) temperatuuriga 540 °C. Aur suunatakse auruturbiini, kus auru kineetiline energia paneb pöörlema turbogeneraatori. Veeauru soojuse potentsiaali ära kasutamisel langeb tema rõhk sügava vaakumini, temperatuur aga langeb kuni 25 °C.

Turbiinid ja generaatorid on valmistatud Sankt-Peterburis. Turbiini ja generaatori võlli kogupikkus on 34.5 m, pöörlemiskiirus – 3000 p/min generaatorid toodavad elektrienergiat pingega 15,75 kilovolti. Enne elektrivõrku andmist tõstetakse transformaatorites pinge kuni 330-360 kilovoldini.

Põlemisprotsessis tekkivad suitsugaasid soojendavad katlas tsirkuleerivat vett ja vee aurustumise protsessis tekkinud auru. Suitsugaaside temperatuur langeb kuni 180 – 200 °C. sellise temperatuuriga gaas puhastatakse tahketest osakestest ja suunatakse kahte korstnasse, millede kõrguseks on 250 m ja ava diameetriks on 8 m.

Peen tuhk, mis tekib põlevkivi põletamisel, on hinnaline ehitusmaterjal. Samuti saab seda kasutada põllumajanduses mineraalväetiste kasutamise järel põldude lupjamiseks. 1977.a. ehitati elektrijaama kuivtuha tarbijate jaoks laadimissõlm tootlikkusega 2 miljonit tonni tuhka aastas. Tuhka saab laadida raudteevagunitesse-tsemendivedajatesse või autotsemendivedajatesse.

Tuhk, millele ei ole nõudlust ja räbu suunatakse ladustamiseks tuhaväljale. Tuha ja räbu transport teostatakse hüdrauliliste ja pneumaatiliste süsteemide abil.

Narva jõgi ja Narva veehoidla vett kasutatakse turbiini kondensaatorites heitauru jahutamiseks. Kondensaatoritesse läheb kuni 200 tuhat м3 vett tunnis. Auru kondenseerimise arvelt soojeneb kondensaatorites jahutusvesi 6–7 °C.

Territoorium, kus paiknevad elektrijaama ehitised, rajatised ja süsteemid, on 1623 hektarit.

  Eesti Elektrijaam
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt