Estonia Energia Narvacity Elektrijaamad AS

English Russian
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Hankeinfo | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt
 

Balti Elektrijaam

 
 

Balti Elektrijaam paikneb Kirde-Eestis, mõne kilomeetri kaugusel Narvast. Omal ajal oli see esimene madalakvaliteedilisel kõrge tuhasisaldusega kütusel töötav kõrgrõhuelektrijaam, mida ehitati aastatel 1956-1966. Balti Elektrijaam toodab elektri- ja soojusenergiat. Käesoleval ajal on elektrienergia tootmisvõimsus 765 MW ja soojusenergia tootmisvõimsus 400 MW.

Balti Elektrijaam kasutab kütusena põlevkivi, mida tarnitakse Viru kaevandusest ja Aidu karjäärist, samuti kasutatakse maagaasi. Põlevkivivedu toimub raudteed kasutades. Aastas kasutatakse 2,2 miljonit tonni põlevkivi.

2002.a 1.aprillist kuni 2005.a 9. maini toimus Balti Elektrijaamas 11. energiaploki renoveerimine. Renoveerimise käigus paigaldati 2 uut katelt, mis töötavad põlevkivi keevkihttehnoloogial, moderniseeriti turbiin ja generaator, paigaldati lisaseadmed ja uuendati juhtimissüsteemi. Ploki elektrienergia tootmisvõimsus kasvas 200 MW-lt 215 MW-ni.

Uute seadmete käikuandmine 30. mail 2005 võimaldas täielikult loobuda elektri- ja soojusenergia tootmisest Balti Elektrijaama I-III järjekorra seadmetel, mis võeti kasutusele aastatel 1959-1963 ning on oma ressursi ammendanud. I-III järjekorra seadmetel toodeti nende kasutusaja jooksul 154,7 miljardit kWh elektrienergiat ja 47,8 miljardit kWh soojusenergiat.

Narva linna soojavarustuse tagamiseks on ehitatud ja töötab tarbimisgraafiku järgi reservi- ja tippkoormuse katlamaja, mis sügistalvisel soojatarbimise tippkoormuse perioodil tagab soojuskoormuse tippude katmise, 11. ploki seisaku ajal, s.o remonditööde perioodil aga kogu vajaliku soojuskoormuse.

Viimastel aastatel on elektrijaamas realiseeritud mitmeid projekte, mis täiustavad kaasaegseid tehnoloogiaid, kaasates tehnoloogilisi protsesse. Näiteks kasutatakse laialdaselt sagedusmuundureid pöördemehhanismide säästlikumaks reguleerimiseks. Heitvee puhastamisel rakendatakse eesrindlikke tehnoloogiaid, s.t pöördosmoosi ja ultrafiltreerimist. Erilist tähelepanu pööratakse keskkonnakaitselistele projektidele.

Balti Elektrijaama ajalooga saab tutvuda muuseumis, kus uuendatud ekspositsioon avati ametlikult 29. juunil 2005.aastal. Muuseum asub peahoone esimesel korrusel 100 m2 suurusel pinnal. Uksed on avatud kõigile soovijatele.

Käesoleval ajal töötab Balti Elektrijaamas 440 inimest.

  Balti Elektrijaam, juuni 2005.a.
Balti Elektrijaam, juuni 2005.a.
Balti Elektrijaama 11.plokk, 2005.a.
Balti Elektrijaama 11.plokk, 2005.a.
Reservi- ja tippkoormuse katlamaja
Reservi- ja tippkoormuse katlamaja
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt