AS Narvacity Elektrijaamad

English Russian
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt
 

Motivatsioonipakett (2007-2008)

 
 

AS Narvacity Elektrijaamad (AS NEJ) asutati aastal 1999 kahe maailma suurima põlevkivil töötava – Balti ja Eesti elektrijaama baasil.

Meie ettevõte on üks Eesti juhtivamaid ning Balti regiooni tähtsamaid elektrienergia tootjaid ja müüjaid, kõrge konkurentsivõimega ning vastab keskkonnakaitse nõuetele.

AS Narvacity Elektrijaamad on Eesti üks suurimaid tööandjaid, ettevõttes tegutseb 1680 inimest.

Tule ka sina meile tööle !

AS Narvacity Elektrijaamad pakub oma töötajatele Kiirlaenud motivatsioonipaketti, mis sisaldab:

Preemiad ja tasud:

 • Igakuine preemia vastavalt Töötajate individuaalse ergutamise (rahaliste preemiate maksmise) korrale;
 • Preemia tööülesannete eduka täitmise eest (uute tehnoloogiate evitamine, avarii likvideerimine) juhtkonna otsuse alusel;
 • Aastapreemia ettevõtte majandusaasa tulemuste põhjal;
 • Preemia „Estonia Energia teenetemärgi“, „Ettevõtte parima töötaja“, „Tööveterani“ nimetuse omistamisel.

Lisatasud ja hüvitised:

 • Puhkepäeval töötatud aja eest lisatasu 60% tunnipalgast (seaduse järgi – 50%);
 • Pühade ajal töötatud aja eest lisatasu 100% tunnipalgast (seaduse järgi – 100%);
 • Töö eest õhtusel ajal lisatasu 16% tunnipalgast (seaduse järgi – 10%);
 • Öötöö eest lisatasu 32% tunnipalgast (seaduse järgi – 20%);
 • Ületunnitöö eest lisatasu 100% tunnipalgast (seaduse järgi – 50%);
 • Ooterežiimis valves oleku aja eest lisatasu 40% tunnipalgast;
 • Ootamatu väljakutse eest tööle lisatasu 3% ametipalgast (olenemata sellest, kas töötaja asus väljakutse päeval tööülesandeid täitma).

Toetused:

 • Jõulutoetus;
 • Puhkusetoetus (pideva tööstaaži korral ASis NEJ vähemalt 2 viimast täisaastat);
 • Toetus Ziip.ee tööjuubeli puhul (10, 20, 30, 40, 50 aastat);
 • Toetus lapse sünni korral;
 • Koolitoetus õppevahendite soetamiseks igale koolis õppivale lapsele;
 • Toetus võimatuse korral töölepingut lõpetada või tööle rakendada töötajat, kes on saanud kutsehaiguse või töövigastuse;
 • Toetus töölepingu lõpetamisel koondamise tõttu töötajale, kellel on pidevat tööstaaži tööandja juures üle 15 aasta;
 • Surmaga lõppenud tööõnnetuse korral – toetus hukkunu lähisugulastele.

Materiaalne abi:

 • Töötaja ajutise töövõimetuse korral, mis kestab 30 ja enam kalendripäeva;
 • Töötajate lähimate sugulaste surma korral;
 • Töötaja (sh endise töötaja, kelle pidev tööstaaž ettevõttes on vähemalt 10 aastat) surma korral;
 • Tulekahju või loodusõnnetuse korral;
 • Endistele töötajatele – mittetöötavatele pensionäridele, kelle pidev tööstaaž ettevõttes on vähemalt 10 aastat.

Töökeskkond ja töötervishoid:

 • Vähemalt üks kord aastas korraldatakse töökeskkonna riskianalüüsi;
 • Töötajate tööriietuse, -jalanõude, muude isikukaitsevahendite, samuti puhastus- ja pesemisvahendite ning kaitsekreemi väljastamine;
 • Tööriietuse tasuta parandamine ja pesemine;
 • Ettevõtte territooriumil asuvate arstipunktide, sh füsioteraapiakabineti, inhalatooriumi töö;
 • Töötajale perioodiline haigusi ennetav ravikuur inhalatooriumis tööajal erigraafiku järgi;
 • Perioodiline tervisekontroll, meditsiiniliste uuringute korraldamine;
 • Sööklad ettevõte territooriumil;
 • Töötajate vedu tööle ja koju tellitud bussidega.

Soodustused:

 • Pulmade või lapse sünni puhul antakse töötajale üks vaba päev keskmise palga säilitamisega;
 • Jõulukingitused töötajatele;
 • Kingitused AS NEJ naistöötajatele 8. märtsiks;
 • Õppeaasta alguseks kingitused töötajate lastele – esimesse klassi minejatele;
 • Kingitused õppeasutusse astujatele või õppeasutuse lõpetajatele;
 • Kingitus töötajale lapse sünni puhul;
 • Hüvitus töötajate laste suviste puhkelaagrite eest 2/3 ulatuses tuusiku kogumaksumusest;
 • Vahendid tervisepäevade korraldamiseks töötajatele ja nende pereliikmetele;
 • Jõulukingitused Sinuraha.info ning jõulupidude korraldamine töötajate lastele;
 • Doonoriks oleval töötajal on õigus saada tööst vabastuse vere loovutamise ajaks (keskmise palga säilitamisega);
 • Energeetika erialadel tasemekoolitusega seotud õppepuhkusel viibivale töötajale, kes omandab keskeriharidust, säilitab tööandja õppepuhkuse ajaks alates üheteistkümnendast õppepuhkuse päevast kuni kolmekümnenda päevani (kaasaarvatud), ja töötajale, kes omandab kõrgharidust, säilitab tööandja õppepuhkuse ajaks alates üheteistkümnendast õppepuhkuse päevast kuni viiekümnenda päevani (kaasaarvatud) 80% töötaja keskmisest palgast;
 • Tööandja hüvitab 50% keeleõppe kuludest;

Spordiklubi (kehakultuuri- ja sporditöö korraldamine ja töötajate tervise edendamine):

 • Alaliselt tegutseb 11 spordisektsiooni;
 • Jõusaal;
 • Aastas korraldatakse üle 40 ürituse;
 • Spordiklubi jõuluõhtu.

Korporatiivüritused:

 • Energeetikute suvepäev;
 • Töötajate, kes lõpetavad õppeasutuse ja keskeri- ning kõrgkoolide esmakursuslaste pidulik õnnitlemine;
 • Jõuludele ja Energeetiku päevale pühendatud pidulikud üritused;
 • Kohtumisõhtud energeetikute-veteranidega.
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt