AS Narvacity Elektrijaamad

English Russian
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt
 

AS Narvacity Elektrijaamad põhiväärtused

 
 

Meie organisatsiooni äritegevuse olemust ja suunda ei määra mitte üksnes selge visioon, vaid ka põhilised väärtused ehk need tõekspidamised, mida jätkuvalt peame endale oluliseks ning mille järgi igapäevaselt ka töötame.

Väärtused kannavad endas ka alljärgnevaid funktsioone:

  • väärtused kui motivatsiooni allikas, sest annavad töötajatele käitumisideaalid ja aitavad säilitada neil enesehinnangu;

  • väärtused kui juhised otsuste tegemiseks ja võimalike konfliktidega toimetulekuks.

Asjatundlikkus – minimaalne garanteeritud tulemuste tase, millest allapoole keegi meist ei lähe. Selle eelduseks on pidev Kiirlaenud kursisolek sellega, mis toimub meie igaühe töövaldkonnas, kindlasti järjepidev koolitus ja oma rolli teadmine ettevõtte eesmärkide saavutamisel. Asjatundlik on töötaja, kellel on olemas tänapäevased oskused ja teadmised ( kompetentsid ) ning kes tahab ja suudab neid ka rakendada.

Abivalmidus – enamat kui kliendivalmidus. Klienti ( ka siseklienti ) huvitab see , et ta saaks oma asjad meiega kiiresti ja hästi aetud. Klientide vajadusest lähtumine, klientide kaasamine tähendab seda, et me arvestame nende soovidega, mitte ei suru neile peale seda , mida neil meie arvates vaja läheks. Iga meie töötaja esindab ettevõtet ja oma panuse ning tegutsemise kaudu aitab kaasa kliendirahulolu saavutamisele.

Refinantseerimine Ettevõtlikkus – Narvacity Elektrijaamad on tervik ja kõigi struktuuriüksuste vaheline koostöö määrab selle kiirlaen sularahas, kas me jõuame eesmärkideni või mitte. Struktuuriüksuste strateegiates on palju ühiseid eesmärke, mis eeldavad head koostööd. Koostöö on kliendi rahulolu eelduseks – kliendil on ükskõik, millises struktuuriüksuses keegi meist töötab, tema jaoks on tähtis, et ta saaks hea teeninduse osaliseks ja iga viga ,mida teeme kahjustab ettevõtte kui terviku mainet, mitte ühe või teise struktuuriüksuse oma.

Meie väärtused toetavad ettevõtte strateegia elluviimist ja on meie igapäevaelu lahutamatu osa. Meie juhid teevad oma otsuseid lähtuvalt alljärgnevatest põhimõtetest.

Me värbame ja valime oma töötajaid väärtustest lähtuvalt. Võrdsete kandidaatide puhul saab otsustavaks kaalukeeleks töölesoovija ettevõtlikkus, abivalmidus ja asjatundlikkus. Meie koolitus- ja arendusprogrammid

  • annavad teadmisi ja oskusi igapäevaselt paremini hakkama saada erialaselt ametikohal kui ka klientidega; teha tõhusamalt meeskonnatööd ja koostööd (või tõhusamalt koostööd meeskonnas);

  • innustavad täitma kokkulepitud eesmärke, õpetavad otsuseid langetama ärilistest põhimõtetest lähtuvalt (st äriline mõtlemine);

  • julgustavad töötajat omaalgatuslikkusele;

  • õpetavad meeskonda juhtima.

Me hindame oma töötajates erialast pädevust ning töö tulemuslikkust. Lisaks hindame väärtuspõhist käitumist. Me tunnustame ja austame kolleege, kes on ettevõtlikud, abivalmid ja asjatundlikud - sellistel kolleegidel on tööle vastavalt ka vääriline tasu. Me tasustame diferentseeritult - töötajad, kes annavad endast parima ning panustavad ettevõtte arengusse rohkem, väärivad paremat tasu.

Meie töötajad analüüsivad oma käitumist ning saavad tagasisidet ka teistelt. Kui meie töötajate käitumine ei ole kooskõlas väärtustega, siis lähevad meie teed teineteisest lugupidavalt lahku.

 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt