AS Narvacity Elektrijaamad

English Russian
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt
 

AS Narvacity Elektrijaamad eetikakoodeks

 
 

ASi Narvacity Elektrijaamad eetikakoodeks lähtub ettevõtte missioonist, väärtustest ja heast äritavast. Siin on kajastatud ühtsed põhimõtted, mille järgimist ootame kõigilt töötajatelt.

Töötades ASis Narvacity Elektrijaamad, lähtume ettevõtte huvidest ja teeme kõik, et kasvatada ettevõtte väärtust.

Selleks:

 • oleme ausad, usaldusväärsed

 • ei kahjusta oma tegevusega oma tööandja mainet

 • ei osale ebaseaduslikes tehingutes

 • kasutame ettevõtte vara heaperemehelikult ja säästlikult

 • kohtleme viisakuse, lugupidamise ja tähelepanuga nii oma kliente Väikelaen, partnereid, konkurente kui kolleege

 • oleme hoolikad oma töökohustuste täitmisel saadud info kasutamisel ja kaitsmisel

 • hoidume sellistest suhetest klientide, partnerite ja konkurentidega, mida võidakse mõista meie erapooletuse mõjutamisena

 • ei paku oma tegevusega tööandjale konkurentsi ega tekita ettevõtlusega tegelemisega tööandjale majanduslikku kahju

 • ei tööta oma sugulaste või perekonnaliikmete otsealluvuses
 •  
    Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt